MedlemsinloggningVälkommen till
MG Car Club Sweden

Klubben för alla som är intresserade av MG

Hemsidan har en offentlig del och en del enbart för klubbens medlemmar. Logga in för att läsa medlemssidorna.

Nyheter på hemsidan och annat om vår klubb

Nyheter och Regler publicering etc. finns lite längre ner på denna sida.

Efterlysning - Ny redaktör för hemsidan!Klubben söker en ny Webbredaktör, som, tillsammans med vår Webbmaster Carola Pettersson, kan ta över ansvaret för hemsidan och lyfta den till ”en hemsida i tiden”.


Hemsidan
Hemsidan är baserad på ett färdigt system upprättat av Great Agency, ett dataföretag som bl.a. levererar webblösningar till olika kunder. Great Agency gör de eventuella systemändringar etc. som klubben beslutar om.
Webbredaktörens huvudsakliga uppgift är att fylla hemsidan med för klubben intressant och representativt innehåll. Arbetet sker i nära kontakt med klubbens Webbmaster.

Kvalifikationer
Egentligen krävs inga speciella kunskaper utöver ett aktivt intresse för klubbens hemsida, förmåga att uttrycka sig i skrift, ha grundläggande kunskaper i bildhantering samt givetvis god datorvana.
OBS! Det krävs inga avancerade kunskaper i HTML-kodning.

Är du intresserad, så kontakta mig eller vår ordförande Ewa Brander.

Tord: Tel: 070 - 593 31 21
E-post: Tord Persson

Ewa: Tel. 070-222 62 20
E-post: Ewa Brander E-post: Ewa Brander


//Tord

GDPR
(den nya dataskyddsförordningen som börjar gälla inom hela EU den 25 maj).

Ladda ner och läs hela brevet som pdf-fil

Ladda ner


2018-03-26 Nya regler för uppvisning på väg


Transportstyrelsen har tagit fram föreskrifter som gäller tävling och uppvisning på väg med motorfordon. Förskrifterna gäller fr.o.m. 2018-10-01 och är mycket oklara. De kan innebära stopp för våra "MG rallyn" eller krav på dyra tillstånd! Tillämpningen av reglerna skall dessutom avgöras av domstol.
Läs mer på följande länk.
//Tord

Nya regler för uppvisning på väg.

2018-03-26 Transportstyrelsens förslag om miljözoner


Regeringen kommer sannolikt att ta ett beslut under 2018, som ger kommunerna möjlighet att införa miljözoner fr.o.m. 2020.

Vad innebär då förslaget från Transportstyrelsen? Kort är svaret, att fordon 30 år och äldre är undantagna i de två yttre zonerna men inte i den inre, där endast el och vätgasfordon får brukas. Det finns inget undantag för yngre entusiastfordon.

I Stockholm blir det således förbjudet att köra med alla våra olika MG modeller i Gamla Stan. I övrigt innanför tullarna får MG med årsmodell tidigare än 1990 användas. MGF/MGTF m.fl. modeller uppfyller inte kraven enligt Euro 5 och kommer i så fall inte att få brukas innanför tullarna.

Vi får all anledning att återkomma om detta.
//Tord
2018-03-26 Årsmötet 2018 den 10 mars 2018


MG Car Club of Swedens årsmöte 2018 hölls i år i Göteborg.

Styrelsen 2018.

2018-03-26 Vill du bli medlem?

Se längre ner på den här sidan.

2018-03-26 Teknikforum

Vårt TeknikForum är till för klubbens medlemmar. Alla som besöker forumet kan läsa inläggen. För att göra egna inlägg krävs medlemskap i MGCC samt registrering på forumet.

Tyvärr är de flesta registreringar ofullständiga och kan då inte godkännas. Ofullständiga registreringar kommer därför att makuleras.

Gör så här för att bli medelm i TeknikForum! - Klicka på följande länk!

Ladda ner

Framtid??Godkänd i miljözon 2 och 3?

Framtid?Vill du bli medlem?

Läs då följande.


De flesta i klubben använder sina bilar i alla väder under resor till olika evenemang både inom och
utom landet. De står inte bara och glänser i garaget!


Du behöver inte ha någon bil för att vara medlem i klubben. Intresse räcker!


OBS!
Vill du av någon anledning inte vara med med dina medlems- och/eller biluppgifter under Medlemssidorna på hemsidan,
måste du höra av dig till Webmaster

Regler mm för info på denna sida

Du, som är medlem eller funktionär, kan här på ett enkelt och snabbt sätt nå ut med nyheter och information inom klubben.

OBS! För att läsa informationen som är länkad till Tekniskt Arkiv måste du vara inloggad som medlem.

Informationen skall vara kortfattad och av vikt samt beröra klubbens verksamhet eller vårt viktiga rullande kulturarv.
Nyheter sänds till redaktören, tillsvidare Middle South Centre, som redigerar och med hjälp av webbmaster publicerar på hemsidan.