MedlemsinloggningVälkommen till
MG Car Club Sweden

Klubben för alla som är intresserade av MG


Hemsidan besår av en offentlig del och en del, som enbart är för klubbens medlemmar. Medlemssidorna är tillgängliga genom "Medlemsinloggning" ovan.
OBS! Länkar nedan kan gälla information på klubbens medlemssidor. Du måste vara inloggad som medlem för att läsa denna information.

Nyheter på hemsidan och annat om vår klubb

Regler publicering etc. finns längst ner på denna sida.

2016-10-20 V International MG Monte-Carlo Event 2017

2016-10-19 Styrelsen informerar

• Årets rekryteringskampanj har hittills (okt 2016) inneburit, att klubben fått 186 st. nya medlemmar. Nya medlemmar får tills vidare rabatt på medlemsavgiften och betalar därför 200 kr under första kalenderåret oberoende när under året man blir medlem. Fr.o.m. år 2 gäller ordinarie medlemsavgift.

Alla nya medlemmar hälsas varmt välkomna.

• Styrelsen har beslutat att lägga ner modellregistren d.v.s. RV8- och MGF/TF-Z registren. Kommande evenemang hanteras inom ramen för centrens verksamheter.
För fordonsfrågor etc. hänvisas till respektive modellrepresentant för RV8-, MGF/TF och MG ZR/ZS/ZT modellerna.

2016-08-24 European Event Of The Year 2017 i Portugal.

2016-07-02 Vill du bli medlem?

Scrolla ner på den här sidan.

Oktober 2016 - Förändringar (i vagnparken)?Månadnes MG - Sommarbil v.s. Vinterbil

Vill du bli medlem?

Läs då följande.


Förtydligande om försäkringar:
Försäkringsvillkor och premier enligt vid varje tidpunkt gällande villkor från MHRF.


De flesta i klubben använder sina bilar i alla väder under resor till olika evenemang både inom och
utom landet. De står inte bara och glänser i garaget!


Du behöver inte ha någon bil för att vara medlem i klubben. Intresse räcker!


OBS!
Vill du av någon anledning inte vara med med dina medlems- och/eller biluppgifter under Medlemssidorna på hemsidan,
måste du höra av dig till Webmaster

Regler mm för info på denna sida

Du, som är medlem eller funktionär, kan här på ett enkelt och snabbt sätt nå ut med nyheter och information inom klubben.

OBS! För att läsa informationen på nedanstående länkar till Tekniksidan måste du vara inloggad som medlem.

Informationen skall vara kortfattad och av vikt samt beröra klubbens verksamhet eller vårt viktiga rullande kulturarv.
Nyheter sänds till redaktören, tillsvidare Middle South Centre, som redigerar och med hjälp av webbmaster publicerar på hemsidan.