MedlemsinloggningCentres

Karta över alla centers i Sverige


För att lättare administrera klubben har vi delat in verksamheten i fjorton Centres.

Respektive Centre har minst en Centre Representant (CR), som ansvarar för Centrets alla uppgifter. Inom respektive centre skall finnas en eller flera District Leaders (DL). Respektive District Leader är den lokala representanten på sin ort/område.

Centrens uppgifter är huvudsakligen:
• Anordna räffar, rallyn, tekniska kurser eller andra aktiviteter
• Rekrytera medlemmar lokalt
• Förse medlemstidningen (Bulletinen), hemsidan och Facebook med material.
• Sälja clubregalia lokalt

Vilket Centre tillhör jag?

Du kan se vilket Centre Du tillhör, genom att titta på kartorna. Det är egentligen inte så viktigt till vilket Centre Du hör. Alla våra evenemang i klubben är öppna för alla medlemmar. Du är alltid välkommen att besöka andra Centres träffar och möten.