MedlemsinloggningMG Klubbens miljöarbete

MG klubben har, liksom alla företag och organisationer en miljöpolicy. En policy är väl bra, men det är ju först då den omsätts till praktisk tillämpning, som den har något värde.
Policyn skall anlägga ett sunt kretsloppstänkande och sprida kunskaper och praktiska tillämpningar.
Våra gamla fina MG-bilar kan nog aldrig bli ”Svanmärkta”, men vi kan genom ett målmedvetet arbete minimera vår miljöpåverkan. Det kräver en aktiv miljömedvetenhet hos alla. Klubben rekommenderar därför alla sina medlemmar att följa klubbens miljöpolicy.
Om våra politiker i allmänhet inser, att vi kan ta vårt ansvar och föregå med gott exempel och vidtar effektiva åtgärder t.o.m innan krav eller påbud finns, kanske vi kan slippa en mängd besvärande myndighetspekpinnar.
The MG klubben har sedan några år ett miljöutskott som arbetar aktivt med allt som har med miljön att göra ur ett MG-perspektiv.

Miljöpolicy - The M.G. Car Club of Sweden

Var aktivt miljömedveten.


För att din bil skall påverka miljön så litet som möjligt, se till att den i alla avseenden är i gott skick och rätt injusterad. Korrekt förgasar inställning och justering. Tändsystem i gott skick och rätt injusterat. Avgassystem. Hjullager. Framvagnsinställning. Rätt lufttryck i däcken. Rätt olja i motor, växellåda och bakaxel, allt för att din bil skall rulla så lätt som möjligt och hålla nere bränsleförbrukningen, och därmed minimera dom skadliga avgasutsläppen.

Utnyttja även begreppet ”ecodriving”, d.v.s. kör din bil på ett sådant sätt du utnyttjar dom möjligheter som finns för att köra snålt. Kör med framförhållning så att du i möjligaste mån inte behöver göra upprepade inbromsningar och accelerationer. Det kommer förutom miljön även din plånbok att glädjas över.

Kontrollera även din bil i avseende på oljeläckage och täta så lång det är möjligt. Det finns i dag moderna axeltätningar och packningsmaterial som även passar våra ”gamlingar”. Att använda oljeskyddsmatta att lägga under bilen, är naturligtvis mycket bra för att inte lämna ”visitkort”, i form av oljedropp på parkering eller väg, men det droppar förståss även när du kör, vilket inte miljön mår bra av.

Se även till att tillvarata alla restprodukter i form av oljor, glykol, avfettningsmedel, batterier m.m. och lämna dess produkter till miljöstationer, som finns på bensinstationer och soptippar bl.a.

Bränsle.


Någon blyad bensin finns inte längre att tillgå på våra tankningsställen. Det innebär att en del motorer behöver ”blyersättning”. Det finns några etablerade märken som säljs på mackar och biltillbehörsfirmor. Ta reda på genom leverantören vilken typ av ersättningsmedel du skall använda och dosera noga efter tillverkarens anvisningar. Observera att överdosering inte ger någon förbättring, utan i stället kan skada din motor.

Ett bra alternativ är att modifiera din motor så den kan köras på bensin utan några blyersättningsmedel. Om du skall renovera din motor är det ett mycket bra tillfälle att samtidigt bygga om motorn med ventiler och ventilsäten som tål det moderna bränslet. Många av dessa renoveringar/modifieringar är dessutom beskrivna i manualer för t.ex. MGA och även T-modeller som orginalutföranden.

Använd miljöanpassade bilvårdsprodukter.


Det finns i dag ett stort antal miljömärkta bilvårdsprodukter på marknaden. Använd dessa vid tvättning, polering, vaxning och annan bilvård. Använd även bilvårdsanläggningar vid tvättning, oljebyten och service, där kan du bli av med restprodukter, där finns oljeavskiljare och annan reningsutrustning, så att inte miljöfarliga ämnen kommer ut i naturen.

Följ utvecklingen.


Var uppmärksam på miljödebatter och erbjudanden för att använda kommande och förbättrade produkter, det pågår hela tiden utveckling och nya produkter och tillbehör tas fram. Tipsa klubben och dina kamrater om sådant som vi alla kan ha nytta av. Visa även andra, vad vi i M.G. klubben gör för att förbättra vår miljö. Och ta även del av andra klubbars miljöpolicy. Föregå med gott exempel och bli vår miljöambassadör.

Miljöguide för historiska fordon