MedlemsinloggningHur blir man medlem i MG klubben?

1. Välj först vilken typ av medlemskap du vill ha.

Det finns tre alternativ, som alla innebär fullt medlemskap.

Huvudmedlem
- Huvudmedlem har alla förmåner och får klubbtidningen Bulletinen (6 nummer per år), medlemsmatrikeln och andra utskick hemsända med post till sin hemadress.
- Medlemsavgiften för medlem är idag 410 kr, om medlemskap sker under 4:de kvartalet gäller medlemsavgiften även för det påföljande året.

Familjemedlem
- Medlemskapet förutsätter, att någon i Ditt hushåll är huvud- eller E-medlem. Familjemedlem har alla förmåner, men får inte klubbtidningen, matrikeln eller andra utskick.
- Medlemsavgiften för familjemedlem är 60 kronor/år.

E-medlem
- E-medlem har alla förmåner men får inte klubbtidningen, matrikeln eller andra utskick.
- Klubbtidningen och medlemsregistret finns tillgängligt på klubbens hemsida under medlemssidorna, som enbart är tillgängliga för klubbens medlemmar.
- Medlemsavgiften för E-medlemmar är 290 kronor/år.

2. Meddela person-, biluppgifter mm och betala medlemsavgift

Det gör Du genom att
- klicka på länken "Blankett - Person-, biluppgifter" under punkt 3 nedan.
- fylla i efterfrågade uppgifter i blanketten.
- klicka på "SKICKA".
- direkt därefter betala in medlemsavgiften till klubbens bankgiro 714-3738. OBS! Klubben sänder inte ut någon inbetalningsavi.
Medlemsavgift, som betalas under fjärde kvartalet, gäller även för påföljande år.

Medlemskapet gäller från det att medlemsavgiften bokförts på klubbens bankgirokonto. Du får då ett välkomstbrev från klubben med ditt medlemsnummer och ett e-postmeddelande med ditt användarnamn och ditt lösenord till medlemsidorna på klubbens hemsida.

3. Person- och biluppgifter
Se också de förmåner du har som klubbmedlem.

Klubbförmåner
Kontaktperson för nya medlemmar


Christer Farneman
Tel: 0705 - 93 87 13
E-post: Christer Farneman