MedlemsinloggningPerson- och biluppgifter

Alla fält med * är obligatoriska.

Enligt §8 i stadgarna för The M.G. Car Club of Sweden (se under Klubbinfo i vänstermarginalen) gäller:
- Klubben äger rätt att spara information om sina medlemmar samt deras fordon i ett dataregister.
- Uppgifterna får endast användas till ordinarie klubbverksamhet och registret skall föras av klubbens registeransvarige.

Denna paragraf har tillkommit, då klubben har att beakta vad som sägs i Personuppgiftslagen (PuL).

Ett medlemsskap innebär, att du har tillgång till speciella Medlemssidor som bara är tillgängliga för klubbmedlemmarna. Här finns t.ex. medlemmarnas namn, adresser, telefonnummer, e-postadresser och MG-innehav. På Medlemssidorna finns också information från styrelse- och årsmöten. Vill du ha tillgång till dessa sidor måste du fylla i fältet med din e-postadress för att erhålla dina personliga inloggningsuppgifter.

Vill du av någon anledning inte vara med med dina medlems- och/eller biluppgifter på Medlemssidorna anger du det i kommentarfältet nedan.

Markera nedan vilken typ av medlemskap du avser:
- Huvudmedlem
- Familjemedlem
- E-medlem


Har du mer än en bil anger Du uppgifterna på respektive rad för båda/alla bilarna åtskilda med ett snedstreck.

Förklaring till biluppgifter

Jag vill bli medlem

Fyll i alla fält

Ange typ av medlemskap (Markera ruta)


OBS!

Efter att vi mottagit årsavgiften blir du registrerad och får ett medlemsnummer samt inloggningsuppgifter för åtkomst till medlemssidorna på hemsidan.

Tillbaka till Hur gör man för att bli medlem i MG klubben.