MedlemsinloggningViktigt meddelande från MHRF

Upprop mot ELV!

EU:s ELV-förordning ett hot mot fordonshobbyn – var med och skapa opinion!

Detta Klubbinfo går till samtliga registrerade kontaktpersoner i medlemsklubbarna: styrelser, redaktörer, klubbadministratörer, fordonsinspektörer och försäkringssamordnare

Många av er har vid det här laget hört talas om det hot mot våra historiska fordon som seglat upp genom EU-förslaget till ELV-förordning (End of Life Vehicle). På svenska: Bilskrotningslagen.

Motorhistoriska Riksförbundet har mottagit Regeringskansliets remiss om EU-kommissionens förslag att ändra det nuvarande ELV-direktivet (en rekommendation) till en förordning (en tvingande lagstiftning) som ska gälla för alla fordon i alla EU-länder.

Förslaget, som det nu är utformat, innebär stora negativa och långtgående konsekvenser för bevarandet och ägandet av alla fordon. Det innefattar köp, försäljning, rätten till ägande av fordon, delar och komponenter, reparation, renovering, restaurering, konservering och ändring. Det innefattar även vad som ska utgöra ”avfall” och vem som bestämmer detta samt straff för den som bryter mot reglerna.

Med detta Klubbinfo vill vi uppmana er i medlemsklubbarna att vara med och protestera och skapa opinion i frågan!

Bifogat finns några dokument som ni kan använda:

· En text med ett upprop, där vi också sammanfattar frågan. Här finns även några e-postadresser till centrala aktörer som man kan mejla till för att protestera mot förslaget samt en länk för att lämna synpunkter hos EU. Sprid detta dokument till klubbmedlemmarna och i era kanaler!

Ladda ner

· Ett flygblad som kan skrivas ut och delas ut samt publiceras i era kanaler!

Ladda ner

Hotet är påtagligt och det är bråttom!

Allt sammanfattas också på vår hemsida via denna länk