MedlemsinloggningHur gör man med bidrag till Bulletinen?

Alla bidrag till Bulletinen är välkomna. Resereportage, träffar, tekniska tips mm – allt som rör MG!

Din text skickar du enklast som ett Word-dokument via e-post, men det går också bra att skicka text i ett e-mail. Text på papper vill vi bara ha i undantagsfall. Skicka inte ordbehandlingsfiler med monterade bilder; bilderna vill vi alltid ha separat.

Bilder är enklast att maila men om du har vanliga färgkort eller diabilder går det bra att skicka per post. Digitalbilder vill vi ha med så hög upplösning som möjligt. Bilder under 500 kb blir inte så bra i tryck, ju större desto bättre. Har du många stora bilder som du vill skicka in så kontakta redaktören så får du anvisningar om hur du skall göra. Spara bilden i jpg-format med lägsta komprimering
(= högsta kvalitet).
Skriv gärna en bildtext till bilderna också, det underlättar!

Efter publicering får du ditt analoga material i retur, så bifoga gärna ett adresserat och frankerat svarskuvert.
Tack för din medverkan!


E-post: Bulletinen

Har du några frågor är du välkommen att ringa på 0708 -70 04 54.