MedlemsinloggningMedlemsavgifter

Följande medlemsavgifter gäller för 2023:

Huvudmedlem
Årsavgift 410 :- kronor/år.
Medlemsavgiften för nya huvud- och e-medlemmar f.n. nedsatt till 250: - kronor under första året. Från år två gäller ordinarie medlemsavgift.

Familjemedlem
Årsavgift 60:-kr.

E-medlem
Årsavgift 290:-kr.

Inbetalning av medlemsavgift

Medlemsavgiften betalas till klubbens konto, Bankgiro 714-3738.

Medlemsavgift, som betalas under fjärde kvartalet, gäller även för påföljande år.