MedlemsinloggningMedlemsavgifter

Följande medlemsavgifter gäller för 2019:

Huvudmedlem
Årsavgift 385 :- kronor/år.
Medlemsavgiften för nya huvudmedlemmar är f.n. nedatt till 200: - kronor under första året. Från år två gäller ordinarie medlemsavgift.

Familjemedlem
Årsavgift 60:-kr.

E-medlem
Årsavgift 290:-kr.

Inbetalning av medlemsavgift

Medlemsavgiften betalas till klubbens konto, Bankgiro 5029-0923.

Medlemsavgift, som betalas under fjärde kvartalet, gäller även för påföljande år.