MedlemsinloggningSvenska MG Mötet (SMGM)

Svenska MG mötet, tidigare benämnt Skandinaviskt MG Meeting, är den Svenska klubbens årliga evenemang där alla medlemmar ges tillfälle att ses och utbyta erfarenheter under trevliga former. MG klubbar i Skandinavien och Europa bjuds också in.
Klubben har nu utarbetat nya riktlinjer för SMGM med inriktning på valmöjligheter för ankomst och övernattning. En faktor har varit att möjliggöra en rimlig kostnad för medlemmarna via övernattningsalternativ. Klubbens årsmöte bör genomföras på lördagen där medlemmarna kan ges tillfälle att träffa styrelsen.

Historik - SMGM

© Gunnar Ahlqvist 2012

Skandinaviskt MG Meeting (SMGM) startades under senare delen 1970-talet. SMGM arrangerades av styrelseledamöterna i Stockholm och platsen var under flera år Ribbagården i Gränna. Tanken var att mötesplatsen skulle vara central för merparten av klubbmedlemmarna i landet, även om norrlänningarna fick en bra bit att köra. Redan från början hade man bestämt att SMGM skulle vara ett arrangemang som sträckte sig över en helg med två övernattningar. Ankomst under fredag eftermiddag, rally och ”Annual Dinner And Dance” på lördagen samt Concour de Elegance och manöverprov på söndag förmiddag. Lördagskvällen avslutades dock alltid med att man samlades vid Vätterns strand och grillade korv. Medelåldern på medlemmarna var minst 40 år yngre än vad den är idag och många valde att tälta eller till och med bo i eller under bilen. Med både sufflett och tonneau som de öppna vagnarna är utrustade med, så fick bilen skydd och ägaren ett vattentätt täcke att ligga på eller dra över sig under de milda sommarnätterna.

Efter ett par års uppehåll i mitten av 1980-talet så återkom SMGM, men nu arrangerade av de olika Centres som hade bildats. Detta var ju också ett sätt att förlägga klubbens största årliga evenemang på olika platser runt om i landet. Sedan 1987-1988 har SMGM pågått alla år som kan ses i Mats Månssons förteckning över år, arrangerande Centre och orter. År 1992 vid klubbens 40 års jubileum arrangerades ”Tour of Sweden” som var ett slags mini SMGM i flera Centre. Huvud- och jubileumsaktiviteterna avhölls detta år på Långholmen i Stockholm. År 2012 arrangerades inget SMGM, men istället stod klubben som värd för European MG Event (EMGE) eller European Event Of The Year som det också kallas och som gick av stapeln under fem dagar i Ronneby med omnejd. I evenemanget deltog 150 MG bilar från Sverige och övriga Europa.

År 2013 återkommer SMGM som vanligt under en helg, fredag-söndag. Arrangörer är South East Centre och platsen är Vadstena.

Riktlinjer för Svenska MG Mötet (SMGM)

Allmänt

Svenska MG mötet är den svenska klubbens återkommande evenemang där alla medlemmar ges tillfälle att ses och utbyta erfarenheter. Till mötet kan även MG klubbar i Skandinavien och Europa inbjudas. Lämplig tidpunkt för genomförandet är i juni månad veckan före midsommar.

Det är viktigt att styrelsen finns med på SMGM och att tid ges till att träffa medlemmarna.
Styrelsen skall ha kontakt med den utsedda arrangörsstaben i tidigt skede för att dra upp riktlinjerna, detta för att hålla kostnaderna inom rimlighet. Detta kräver att en budget upprättas och presenteras i god tid. Ett bidrag per deltagande ekipage kan lämnas.

Om klubbens ekonomi tillåter så kan viss kostnadstäckning erhållas för evenemanget. Styrelsen tar beslutet i samråd med arrangören.
Arrangören skall eftersträva och presentera för medlemmarna/deltagarna olika alternativ vad gäller övernattning.
Möjlighet att ansluta sig till enbart ankomst på lördagen skall erbjudas.

Arrangemanget består i delarna med bas lördag fm – söndag fm:

- Fredag: samling för de som önskar ansluta på fredagen med en gemensam middag
- Lördag: kort runda för de som så önskar, bestående av antingen en runda med frågor där kontrollen helst skall vara bemannade, eller ett kulturrunda som möjliggör för arrangörerna att visa upp sina ”kultursmycken” i omgivningarna.
Lunch arrangeras på lämplig plats i respektive runda.
På kvällen genomförs en gemensam middag med ev. prisutdelning såsom vandringspriser mm.
- Söndag: om arrangören ihop med styrelsen finner via föranmälan att tillräckligt intresse föreligger för Concours d´Elegance skall det genomföras. De fem klasser som är brukligt kan efter behov minimeras.

För den korta traditionella rundan krävs en icke för omfattande ”Road Book” och för kulturrundan lämpligen en beskrivning av de objekt som man passerar på sin färd.

Alla MG-bilar skall äga rätt att delta i de rundor som erbjuds.

Arrangör och ansvarig för SMGM

Vid klubbens möte med resp. Centre under oktober/november utses det Centre som avses att arrangera SMGM näst nästa år. Ansvarigt Centre håller styrelsen kontinuerligt informerad om utvecklingen.

Det åvilar på arrangören:

- att inbjudan till SMGM sker i det aktuella årets första nummer av Bulletinen samt på hemsidan.
- att inhämta information från tidigare SMGM samt ger styrelsen en utvärdering av genomfört möte.
- att se till att ev. resultatlistor, bilder, samt till vem som fått resp. vandringspris kommer in till Bulletinen.
- att se till att antingen ev. segrare av rundor eller någon annan skriver ett reportage i Bulletinen.
- att försäljning av klubbregalia genomförs.

Platser och arrangerande Centre för SMGM genom åren

ÅrCentrePlats
1992MEC Långholmen, Stockholm
1992
Tour of Sweden
OCKarlstad
1992
Tour of Sweden
SCBäckaskog
1992
Tour of Sweden
SVCJönköping
1992
Tour of Sweden
MECSöderköping
1993SCMargretetorp
1994SVCJönköping
1995MECDalarö
1996JCÅre
1997WCCSärö
1998OCLundsbrunn
1999SCÖrenäs
2000SVCJönköping
2001SCCBorgholm
2002MECAronsborg
2003SECMedevi
2004DCTällberg
2005NCHöga Kusten
2006WCCFalkenberg
2007OCLoka Brunn
2008SCÄngelholm
2009SECVadstena
2010SCCBorgholm
2011MECTammsvik
2012SCRonneby (EMGE)
2013 SEC Vadstena
2014 WCC Falkenberg
2015SCInställt
2016DC Garpenberg
2017SCLCStufvenäs Gästgiveri, Kalmar
2018SCFalsterbo Kursgård, Höllviken
2019SECSöderköpings Brunn i Söderköping