MedlemsinloggningKlubbens styrelse


Styrelsen som väljs av årsmötet, skall bestå av minst: Ordförande, vice ordförande, sekreterare samt kassör, av vilka ordförande väljs för ett år och övriga styrelseledamöter väljs för 2 år växelvis.

Styrelsen 2018


Från vänster: Per de Faire, Anders Eriksson (infälld), Christer Farneman, Ewa Brander, Håkan Wass, Tord Persson (infälld), P.O. Nigrell.

Ordförande


Ewa Brander Tel. 0702 - 22 62 20
E-post: Ewa Brander

Övriga ansvarsområden: Europasamordnare och regalia. Fasebookansvarig.

Vice ordförande


Tord Persson
Tel. 0705 - 93 31 21
E-post: Tord Persson

Övriga ansvarsområden: Hemsidan och Teknikfrågor.

Sekreterare


Christer Farneman
Tel: 0705 - 93 87 13
E-post: Christer Farneman

Övriga ansvarsområden: Medlemsregistret.

Kassör


Anders Ericsson
Tel: 0705 - 76 49 14
E-post: Anders Ericsson

Ledamot


Per de Faire
Tel. 0706 - 23 81 48
E-post: Per de Faire

Övriga ansvarsområden: Ansvarig utgivare för Bulletinen. Företagsannonser. Koordinator för centren.

Ledamot


Håkan Wass
Tel: 0701 - 112 465
E-post: Håkan Wass

Övriga ansvarsområden: Förtydligas inom kort.

Ledamot

P-O Nigrell, Malmö
Tel: 0768-59 56 14
E-post: P-O Nigrell

Övriga ansvarsområden: IT ansvarig.