MedlemsinloggningStyrelsen informerar

2017-03-31 Nytt Centre


Styrelsen har beslutat att inrätta ett nytt centre motsvarande Örebro län, som skall heta Middle West Centre. Centrerepresentanter är Lennart Nordström, Örebro, och Owe Andersson, Örebro.
Verksamheten kommer att starta redan under våren.
Vi uppskattar Lennarts och Owes engagemang och önskar dem lycka till!

Hälsningar
Styrelsen

2017-02-20 Matrikeln


Vi vill än en gång påminna om att klubben i år fyller 65 år. Det vore trevligt om centrerepresentanterna och andra arrangörer ville påpeka detta ”mellanjubileum” vid åtminstone de första träffarna.
Notera framför allt att klubben inte har för avsikt att gå i pension!

En än viktigare sak är att ny medlemsmatrikel bilägges Bulletinen nr 3. Det vore praktiskt om alla medlemmar kollar upp och i förekommande fall snarast justerar sina person- och biluppgifter via hemsidan.

Med vänliga hälsningar
Styrelsen