MedlemsinloggningBrandsläckare

Krav i MHRF försäkrignen

Har du en helförsäkring via MHRF krävs att bilen är utrustad med en godkänd handbrandsläckare, lägst 13A 70BC (pulversläckare ) eller 70B (koldioxidsläckare).

Dispens från krav på brandsläckare kan för Folksams räkning utfärdas av MHRF om särskilda skäl finns.

Viktigt - MAUS Aerosol Firefighter


Produkten är inte en godkänd brandsläckare! Den uppfyller inte kraven enligt europastandarden EN3. Den är inte heller inte godkänd av MHRF som brandsläckare i våra veteranfordon. Montera därför inte den som enda brandsläckare i din MHRF försäkrade bil. Brinner bilen och godkänd släckare saknas kommer ersättningen från försäkringsbolaget att sättas ner eller till och med kanske att utgå.

Produkten kan i sig monteras som ett komplement till en godkänd 2 kg brandsläckare. Den som har behov av två släckare i sin bil kan givetvis köpa den men man får nästan två godkända brandsläckare till samma pris.

Det är ibland inte lätt att vara konsument. Produkten har tidigare marknadsförs av återförsäljare som en brandsläckare. Efter påpekande från MG klubben har benämningen nu ändrats till ”brandbekämpare” men hittas fortfarande i en webbshop under rubrik ”Brandsläckare” och med samma fantastiska egenskaper som tidigare. I det finstilta anges i sig numer, att släckaren enbart skall ses som ett komplement till en godkänd brandsläckare. Vidare nämns att MAUS Xtin Klein inte är godkänd av försäkringbolag som brandsläckare i t.ex. veteranfordon.