MedlemsinloggningMediagruppen

Mediagruppen ansvarar direkt under klubbens styrelse för produktion och utgivning av klubbtidningen Bulletinen, som utkommer med sex nummer per år. För tidningens sammanställning och layout svarar en redaktör.
Mediagruppen ansvarar även för klubbens hemsida www.mgcc.se vad gäller skötsel och underhåll genom en webbredaktör och en webbmaster.
Mediagruppen har också ansvaret för klubbens grafiska profil samt hjälper till med framtagning och produktion av andra trycksaker. Vidare svarar Mediagruppen för upphandlingar och beställningar av tryckeri och webbtjänster mm. Mediagruppen upprättar också en årlig budget för det egna ansvarsområdet.

Bulletinen

Klubbtidningen.

Redaktör

Tommy Lyngborn
Tel. 0708 - 70 04 54
E-post: Tommy Lyngborn

Ansvarig utgivare

Hansi Borgström
Tel. 0705 - 48 52 03
E-post: Hansi Borgström
Övrigt: Ansvarig för företagsannonser.

www.mgcc.se

Klubbens hemsida.

Webbmaster

Carola Pettersson
E-post: Carola Pettersson

facebook.com/MGCCSweden

Klubbens sida på Facebook.

Redaktör

Ewa Brander Tel. 0702 - 22 62 20
E-post: Ewa Brander


Mediagruppen ser gärna att fler medlemmar bidrar till utvecklingen av Bulletinen och hemsidan. Har du tips eller idéer om artiklar eller något du tycker borde vara med på Bulletinen eller på hemsidan, så hör av dig till någon i Mediagruppen. Ju fler som hjälps åt desto bättre innehåll Bulletinen och på hemsidan.

Tillbaka till kommittéer