MedlemsinloggningKlubbens kommittéer, utskott m.m.

Klubbens kommittéer, utskott m.m. skall hjälpa styrelsen med uppgifter som ej är av löpande karaktär.

Kommittéernas ledamöter avrapporterar fortlöpande sitt arbete till styrelsen och håller kontakt med personer inom och utom klubben inom sitt respektive arbetsområde.

Mediagruppen