MedlemsinloggningEuropasamordnare

Ewa Brander
Tel. 0702-22 62 20
E-post: Ewa Brander


Vår klubb är, liksom de flesta europeiska MG-klubbarna, anslutna till The M.G. Car Club Ltd i England.
Vi träffas vartannat år för en konferens, där vi går igenom allt vi kan tänkas ha nytta av tillsammans. Det kan vara att våra evenemang inte kolliderar, hur vi underlättar för våra medlemmar att åka på varandras träffar, ja, kort sagt allt det vi har gemensamt.
Varje år har vi också en minikonferens i samband med engelska klubbens stora 3-dagarsevenemang på Silverstone.
Detta europasamarbete är viktigt för oss alla och för vår hobby.

Tillbaka till kommittéer