MedlemsinloggningMGCC MEDIA Inloggning


Några medlemmar upplever problem med inloggning till Medlemssidorna och till TeknikForum. Det efterlyses också någon form av innehållsförteckning för dessa i den öppna delen av hemsidan.

Ett sätt att belysa frågorna gjordes i Bulletinen nr 5 -2016 med artikeln "MGCC MEDIA". Artikeln finns tillgänglig under länken "Ladda ner" nedan

Ladda nerYtterligare information kommer på hemsidan under kommande höst/vinter.